Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Fiskerikontroll #09

Axfoods förslag: Skärp fiskerikontrollen så att förvaltningsplaner följs och illegala utkast upphör.

Status: Havs- och vattenmyndigheten (HaV) tog i december 2019 fram ett förslag till hur försök med kamerabevakning på fiskefartyg kan genomföras. HaV baserar förslaget på frivilligt deltagande och att det bör pågå i ett till tre år.

Havs- och fiskerimyndigheten genomför kameraövervakning

Regeringen gav i regleringsbrevet december 2020 HaV i uppdrag att under tre år genomföra försök med kamerabevakning av fiskefartyg. Det ska också göra det enklare att kontrollera att fartygen rapporterar bifångster, exempelvis av tumlare. Uppdraget ska redovisas senast 2024.

Hållbart fiske i Havs-, fiskeri och vattenbruksprogrammet

I Havs-, fiskeri och vattenbruksprogrammet 2021–2027 ingår flera åtgärder för hållbart fiske. I detta EU-godkända svenska program finns också stöd till HaV och Kustbevakningen för att möjliggöra en effektiv kontroll och tillsyn och minska risken för att fiskeverksamhet bedrivs på otillåtna sätt. Allt detta för att effekten av regleringar ska bli så stor som möjligt.