Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Vattenbruk och gröna proteiner #41

Axfoods förslag: Prioritera behovsdriven forskning inom hållbart vattenbruk och förädling av gröna proteiner.

Status: I regeringens Handlingsplan del 2 ingår att säkerställa tillgång till nya växtsorter anpassade för svenska odlingsförhållanden vid kompetenscentrumet Grogrund. I forskningssatsningarna utgår regeringen från de forskningsbehov av till exempel förädlade produkter av gröna proteiner som lyfts fram av Sweden Food Arena när det gäller att Sverige ska ligga i framkant med hållbara livsmedelsinnovationer.

Jordbruksverket har skapat ett Växtskyddsråd

Regeringen har också låtit Jordbruksverket skapa ett Växtskyddsråd. Detta forum för fördjupad dialog och kunskapsutbyte inom växtskydd har också en nyckelroll för att skapa en förutsägbarhet i beslut, vilket ger jordbrukarna förutsättningar för bättre framförhållning.

Att utveckla och säkra växtskyddsmedel finns med i regeringens handlingsplan

I handlingsplanen ingår också att utveckla och säkra växtskyddsmedel, för ett hållbart växtskydd för grödor som odlas i liten omfattning eller som har mindre användningsområden. Betoningen på hållbart växtskydd ligger i linje med Axfoods hållbarhetsmål.

Den forskningspolitiska propositionen ligger i linje med Axfoods förslag

Den kraftfulla satsningen genom forskningspolitiska propositionen för fyra år framåt skapar en resursram för behovsdriven forskning enligt Axfoods förslag.

Sweden Food Arena har genomfört inventering av Sjämatnäringens behov

2022 tog Sweden Food Arena fram en inventering av Sjömatnäringens behov av satsningar på innovation och forskning.