Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Driftsstöd #60

Axfoods förslag: Permanenta det driftstöd som infördes till glesbygdsbutiker 2016 samt bidra till finansiering av kompetensutveckling av lanthandlare. Med tanke på de höga elpriskostnaderna bör stödet utvidgas.

Status: Tillgänglighet till dagligvaror är en nödvändig förutsättning för att kunna bo, verka och leva i alla delar av landet. Riksdagen har därför inrättat ett särskilt driftstöd till dagligvarubutiker i sårbara och utsatta glesbygder. Totalt uppgår stödet till 70 miljoner kronor årligen. I samband med regeringsförklaringen 2021 tillkännagavs att driftstödet permanentades. Det ger stabila spelregler och framtidstro för samhällsviktig lanthandel.