Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Antibiotika och djurskydd #101

Axfoods förslag: Arbeta för minskad antibiotikaanvändning och förbättrat djurskydd inom EU samt i internationella handelsförhandlingar.

Status: I augusti 2022 lämnade regeringens särskilda utredare över betänkandet Friska djur behöver inte antibiotika – bättre verkan genom internationell påverkan till landsbygdsministern. I betänkandet föreslår utredningen insatser för att effektivisera och utveckla det svenska internationella arbetet för en ansvarsfull och minskad antibiotikaanvändning i djurhållningen globalt. Kärnan i uppdraget handlar om hur Sverige kan påverka och få större inflytande på relevanta arenor för att mer kraftfullt bidra till det globala arbetet mot antibiotikaresistens.