Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Bekämpningsmedel #08

Axfoods förslag: Ställ samma krav på vilka bekämpningsmedel som får användas för odling av frukt och grönt vid import till EU som vid odling inom EU, där kraven för bekämpningsmedel skärpts.

Status: EU har på senare år förbjudit flera bekämpningsmedel. Det förekommer ibland att dessa bekämpningsmedel dock kan vara tillåtna i länder utanför EU, varför det i importerade varor kan finnas rester av bekämpningsmedel som inte längre är godkända inom EU. Detta problem har dock minskat under senare år i takt med att exportörsländer närmat sig EU:s lagstiftning. För att skapa ett gott konsumentskydd har EU beslutat att varor som importeras och säljs i EU aldrig får innehålla resthalter som överskrider EU:s gemensamma gränsvärden.