Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Beståndsbedömning #11

Axfoods förslag: Möjliggör försäljning av mer hållbar fisk i handeln genom att beståndsbedöma insjöfisk för att avgöra om och på vilken nivå fiske kan bedrivas.

Status: Institutionen för akvatiska resurser på Sveriges Lantbruksuniversitet har på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten publicerat Rapport 2022:2 Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2021. De fyra sjöar som omfattas är

  • Vänern
  • Vättern
  • Mälaren
  • Hjälmaren.

För varje bestånd ges ett biologiskt råd för fångster, i syfte att hålla beståndet inom biologisk säkra gränser.