Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Datummärkningar #04

Axfoods förslag: Bidra till minskat matsvinn genom större tydlighet kring skillnaden mellan bäst före-datum och sista förbrukningsdag med Livsmedelsverket som avsändare och trygghetsgaranti.

Status: I första åtgärdspaketet från regeringens livsmedelsstrategi bidrar regeringen med 7,5 miljoner kronor för att myndigheterna Livsmedelsverket (SLV), Jordbruksverket (SJV) och Naturvårdsverket (SNV) ska ta fram en handlingsplan för hur Sverige långsiktigt ska arbeta med matsvinnsreducerande åtgärder.

I Jordbruksverket och Tillväxtverkets förslag till handlingsplan för 2020–2025 rekommenderas att nya resurser tilldelas och att en branschöverenskommelse ingås för minskat matsvinn.

Livsmedelsverket har på senare år förtydligat skillnaden mellan bäst före-datum och sista förbrukningsdag genom informationsinsatser, till exempel på sin hemsida.