Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Eko-mål #18

Axfoods förslag: Sätt ambitiösa mål för ekologisk konsumtion inom offentlig sektor.

Status: I Handlingsplan 3 är regeringens mål att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030. Samtidigt ska 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen utgöras av certifierade ekologiska produkter samma år. Därför tillförs under perioden 2021–2023 25 miljoner kronor till Jordbruksverket för att samordningsfunktionen för eko ska kunna fortsätta sin verksamhet och prioritera de åtgärder som ger mest effekt för att uppnå regeringens inriktningsmål.