Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Eko-omställningsstöd #92

Axfoods förslag: Inför ett omställningsstöd för att fler bönder ska kunna ställa om till ekologisk produktion.

Status: Ett inriktningsmål om att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark är satt till 2030. Under perioden 2021–2023 tillförs 25 miljoner kronor årligen till Jordbruksverket för att fortsätta verksamheten och prioritera de eko-åtgärder som ger mest effekt för att uppnå regeringens inriktningsmål i genomförandet.