Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Ekologisk produktion #91

Axfoods förslag: Stöd utvecklingen av en än mer hållbar och produktiv ekologisk produktion.

Status: En samordningsfunktion för ekologiska livsmedel har inrättats hos Jordbruksverket. Regeringens inriktningsmål är att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark 2030.

Satsningar på ekologiskt

Handlingsplan 3, som regeringen presenterade i januari 2021, innebär ett nytt resurstillskott, vilket Axfood välkomnar eftersom det saknades framåtriktade satsningar på ekologiskt i handlingsplan 2. Under perioden 2021–2023 tillförs 25 miljoner kronor årligen till Jordbruksverket för att fortsätta verksamheten och prioritera de åtgärder för ekologisk produktion som ger mest effekt för att uppnå regeringens inriktningsmål i genomförandet.