Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Exportmervärden #37

Axfoods förslag: Tydliggör vikten av långsiktighet för satsningar på export av förädlade livsmedel med mervärden inom miljö och djuromsorg i regeringens handlingsplan.

Status: Exportfrämjande är en hörnsten i regeringens handlingsplan för 2020–2025. Regeringens satsning på livsmedelsexportansvariga stationerade på potentiella tillväxtmarknader underlättar för svenska företag att finna nya exportmöjligheter. En annan viktig del i handlingsplanen är att utveckla arbetet med exportgodkännanden för svenska livsmedel och jordbruksvaror i syfte att underlätta ökad export. Myndigheternas arbete ska ske i nära samverkan med branschens aktörer.