Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Fiskeredskap #12

Axfoods förslag: Stöd utvecklingen av mer selektiva fiskeredskap för att minska onödig bifångst.

Status: Regeringen har gjort en fyraårig satsning på selektivt fiske där Havs- och vattenmyndigheten givit Sveriges Lantbruksuniversitet samordningsuppdraget. Tillsammans med fiskenäringen har sekretariatet för selektivt fiske vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) utvecklat ett flertal selektiva redskap som ska främja ett långsiktigt hållbart fiske. Ett exempel är en tvådelad trål som skiljer plattfisk från torsk.

I september 2020 redovisade Havs- och vattenmyndigheten det regeringsuppdrag man fått om generellt förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden innanför trålgränsen.