Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Fjärde handlingsplan #89

Axfoods förslag: Ta fram en fjärde handlingsplan till regeringens livsmedelsstrategi där främjandet av ekologisk produktion ingår. Det bör finnas en tydlig hållbarhetskoppling till de nationella miljömålen i enlighet med propositionen om livsmedelsstrategin.

Status: Regeringen har lanserat en tredje handlingsplan med fokus på dels resurstillskott för ekologisk produktion, dels regelförenklingar. Ännu har ingen fjärde handlingsplan utarbetats.