Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Förnyelsebar el #74

Axfoods förslag: Gynna produktion av förnyelsebar el genom en kombination av skattefrihet och elcertifikat.

Status: 2021 infördes en ny lag (2011:1200) om elcertifikat. Den nya lagen innebär i korthet att elcertifikatssystemet avslutas 2035 och att anläggningar, varaktiga produktionsökningar och vissa ombyggnader som genomförts eller tagits i drift efter utgången av 2021 inte får tilldelas elcertifikat. I lagen finns också nya grundtermer för beräkning av kvotplikten.