Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Grön skatteväxling #70

Axfoods förslag: Minska användningen av fossila bränslen genom en grön skatteväxling där en skatt införs på fossila bränslen och arbetsgivaravgiften sänks.

Status: Ett antal miljöskatteförändringar har genomförts. En grön skatteväxling, som innebär höjda miljöskatter samtidigt som skatt på arbete minskar, är en av det nuvarande regeringsunderlagets viktigaste frågor. Också stora delar av oppositionen har välkomnat sänkta arbetsgivaravgifter. Riksdagen har beslutat om sänkta arbetsgivaravgifter för unga från 1 januari 2021 till 31 mars 2023. Detta gäller för alla anställda som vid årets ingång har fyllt 18 år, men ännu inte 23 år.