Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

HÃ¥llbara biodrivmedel #78

Axfoods förslag: Stimulera övergången till hållbara biodrivmedel inom jordbruket.

Status: Inriktningen finns inom både landsbygdsprogrammet och i regeringens miljöpolitik, men det är inte en specifik del av regeringens livsmedelsstrategi. I februari 2020 beslutade regeringen emellertid att tillsätta en särskild utredare som ska föreslå åtgärder och styrmedel för att stödja en utveckling mot ett fossiloberoende jordbruk. Utredningen SOU 2021:67 presenterades 2021 och innehåller ett antal förslag för att underlätta övergången till hållbara drivmedel inom jordbruket.