Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Hållbarhetsförbättringar #46

Axfoods förslag: Besluta om hållbarhetsförbättringar som jordbrukare kan få betalt för ur landsbygdsprogrammet.

Status: Investeringsstöd för markavvattning, satsning inom energi- och klimatområdet samt jordbrukets digitalisering, är några områden inom landsbygdsprogrammet som under hösten 2021 beviljades förstärkta satsningar inom landsbygdsprogrammet.