Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Materialåtervinning #14

Axfoods förslag: Arbeta för att fler materialslag ska kunna återvinnas och ställ krav på att förpackningar som sätts på marknaden ska ingå i ett system för materialåtervinning.

Status: I februari 2020 publicerade Naturvårdsverket en vägledning med inriktning för hur materialåtervinningen kan öka på ett säkert sätt. Denna vägledning riktas till

  • företag
  • myndigheter.

Vägledningen syftar till att ge en översikt över vad som i nuläget bedöms lämpligt att återvinna.

Sverige anpassar svensk rätt till regler i EU-lagstiftningspaket om avfall

Sverige ska fram till år 2025 anpassa svensk rätt till nya regler i ett EU-lagstiftningspaket om avfall. Regeringen har beslutat att målen för materialåtervinning av förpackningsavfall liksom de olika materialspecifika återvinningsmålen höjs gradvis fram till år 2030. Regeringen har beslutat om nytt etappmål för återanvändning av förpackningar som innebär att andelen återanvändbara förpackningar som introduceras på marknaden ska öka successivt från år 2022 med minst 30 procent till år 2030.

Högre krav på EU:s medlemsstater

Högre krav ställs på att EU:s medlemsstater ska förebygga avfall, genom att bland annat

  • främja användningen av återanvändbara förpackningar
  • minska matsvinnet
  • främja giftfria kretslopp.

Förslag har bland annat remitterats om att den som driver ett insamlingssystem ska informera om fördelarna med återanvändning av förpackningar. Därutöver har Naturvårdsverket föreslagit nya etappmål för att främja avfallsförebyggande för att bidra till en cirkulär ekonomi. Ändringarna genomförs fram till 2025.