Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Mervärdesanalys #39

Axfoods förslag: Ta fram en saklig och tydlig jämförelse av hur svenska mervärden står sig i förhållande till större utländska producenter för olika produktkategorier.

Status: Svenska mervärden lyfts fram som viktiga för regeringens livsmedelsstrategi, men ännu finns inget uppdrag. Däremot utlovas ”insatser för ökad kunskap om de svenska mervärdena” i handlingsplanen. I Jordbruksverket och Tillväxtverkets förslag till handlingsplan för 2020–2025 framhålls att mervärdena i den svenska livsmedelsproduktionen bör marknadsföras i större utsträckning. Varken i regeringens Handlingsplan del 2 eller del 3 läggs något åtgärdsförslag fram. Inte heller återknyter regeringen till myndighetsförslaget om insatser för ökad kunskap om svenska mervärden.