Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Nationell landsbygdspolitik #54

Axfoods förslag: Verka för en sammanhållen nationell politik för landsbygden.

Status: Regeringen presenterade Proposition för sammanhållen landsbygdspolitik år 2018. Axfood förordar dock att landsbygdspolitiken kompletteras med fler satsningar på kompetensutveckling. Detta önskemål bottnar i att Axfood under 2019 genomförde den största lanthandelssatsningen någonsin. Utbildningsprojektet Handlarlyftet hade 220 deltagare med kurser på 17 orter. Deltagarna kom från 129 butiker, från Muodoslompolo i norr till Löderup i söder.

Målet med Handlarlyftet

Målet var att öka kunskapen inom grundläggande områden i butiksdrift som genererar ökad lönsam försäljning och en attraktivare butiksupplevelse för konsumenten. Detta är grundläggande för att skapa en långsiktig överlevnad för mindre butiker på landsorten. Axfood genomförde utbildningssatsningen med medfinansiering av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Förslagsvis bör Tillväxtverket ges en koordinerande roll för framtida kompetensutbildning i glesbygd/landsbygd.

Tillväxtverket har erbjudit dagligvarubranschen ekonomiskt stöd för utbildningsinsatser

Tillväxtverket har under 2021 erbjudit dagligvarubranschen ett ekonomiskt stöd för utbildningsinsatser. Eftersom coronapandemin omöjliggjort fysiska kursträffar, vilket handlarna önskat, har Axfood inte gjort någon ny utbildningssatsning ännu. Detta kan dock komma att göras i ett senare skede när pandemiläget tillåter och lanthandlarna efterfrågar ytterligare kompetensutveckling.