Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Naturliga k├Âldmedia #80

Axfoods förslag: Ge ekonomiskt stöd för uppgradering till naturliga köldmedia i kylar och frysar i butiker i hela landet som inte orsakar utsläpp av växthusgaser.

Status: Det finns ett investeringsstöd för butiker i glesbygd och i delar av landsbygden, däremot inte för butiker i städer eller på större orter. Dagligvarubranschen önskar att regeringens satsning Klimatklivet inkluderade uppgradering till mer hållbara köldmedia i butik, men endast tre butiker har beviljats stöd. Däremot genomfördes ett helt nytt investeringsavdrag (på 3,9 procent) för investeringar som gjordes 2021 i inte minst kylar och frysar.

Tidigarelagda hållnbarhetsinvesteringar

Det nya investeringsavdraget premierade år 2021 tidigarelagda hållbarhetsinvesteringar också för butiker på större orter och i städerna. Därmed fick skatteavdraget en bredare och snabbare effekt än det befintliga investeringsbidraget som bara tillkommer butiker på landsbygden. Dock var detta en engångsåtgärd som endast avsåg investeringar som genomfördes under kalenderåret 2021.