Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Nyckelhålet #05

Axfoods förslag: Sänk halterna av socker och salt genom samarbete mellan Livsmedelsverket och livsmedelsindustrin samt ge mer resurser för att marknadsföra Nyckelhålsmärkningen.

Status: Dialogen är påbörjad genom folkhälsoutredningen som Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten genomfört. Utredningen avrapporterades 2017. I Jordbruksverket och Tillväxtverkets förslag till handlingsplan för 2020–2025 föreslår de båda myndigheterna att regeringen bör tillsätta ett regeringsuppdrag om gemensam branschsatsning för att stärka märkningen Nyckelhålet.

Vidareutveckling av Nyckelhålet

I regeringens handlingsplan del 2 ingår en vidareutveckling av Nyckelhålet. Det handlar om en informationsspridning om märkningen i samverkan med livsmedelsbranschen för att underlätta för konsumenter att göra hälsosamma val vid köp av livsmedel.

Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket ska ta fram förslag till nationella mål

År 2021 gav regeringen Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram förslag till nationella mål med indikatorer för att ge en tydlig inriktning för arbetet med hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i Sverige. Regeringsuppdraget ska redovisas i etapper: 2023 och 2024.