Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Plastmål #15

Axfoods förslag: Regeringen och Naturvårdsverket bör utveckla sitt arbete för att stötta målen om att alla plastförpackningar ska gå att materialåtervinna 2022 och vara av återvunnen eller förnyelsebar råvara 2030.

Status: Regeringen beslutade sommaren 2020 om ett nytt etappmål för återanvändning av förpackningar. Det innebär att andelen återanvändbara förpackningar som släpps ut på marknaden ska öka successivt från år 2022 med minst 30 procent till år 2030. I Sverige är förpackningar det största enskilda användningsområdet för plast sett till vikt, enligt en undersökning från 2019. Etappmålet ska leda till ändrade beteenden hos konsumenter och andra aktörer så att förpackningar används flera gånger innan de blir avfall eller återvinns.

Naturvårdsverket har publicerat färdplan för hållbar plastanvändning

Naturvårdsverket publicerade 2021 ”Färdplan för hållbar plastanvändning”. Färdplanen tar avstamp i befintlig

  • lagstiftning
  • strategier
  • mål
  • handlingsplaner på nationell, EU- och internationell nivå.

Handlingsplanen visar på målbilden och vilka skiften som behöver göras för att nå den samt på de utvecklingsområden som möjliggör förändringen.