Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Rekrytering #59

Axfoods förslag: Underlätta för fler grupper på arbetsmarknaden, till exempel utrikesfödda, att bli en del av den gröna näringen på landsbygden genom att synliggöra möjligheter till nya arbetstillfällen som finns inom ramen för landsbygdsprogrammet.

Status: Utrikesföddas och nyanländas inkludering har på senare tid blivit en allt viktigare fråga i landsbygdsutvecklingen och hanteras av många projektverksamheter, bland annat i Landsbygdsprogrammet. Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Nyanländas inkludering fungerar som ett stöd i genomförandet av dessa projektverksamheter och år 2021 publicerade Landsbygdsnätverket rapporten Metoder och framgångsfaktorer för utrikesföddas möjligheter till sysselsättning och företagande. År 2021 genomfördes tre träffar om utrikesföddas inkludering i landsbygder.