Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Skattebefrielse av solel #75

Axfoods förslag: Skattebefria all solel som produceras på och används inom den egna fastigheten, oavsett storlek.

Status: Regeringen uppfyllde 2018 löftet om full skattefrihet för solel som produceras på och används inom den egna fastigheten, om än med en begränsning på 255 kWh. Den skattefria gränsen ökades upp till 500 kWh från och med 1 januari 2021. Även om detta är ett steg på vägen hämmas fortfarande utvecklingen av stora solceller, något som är olyckligt eftersom taken på lager och fabriker både blir större och hållfastare.

Höjd eller slopad gräns för skattefrihet

En utvidgad skattefrihet skulle underlätta företagens hållbarhetsinvesteringar. Därför bör nuvarande gräns för skattefrihet antingen slopas eller höjas kraftigt. I januariavtalet utlovas att det ska bli enklare och lönsammare för företag att investera i solel för eget bruk. Det som emellertid återstår för att uppfylla intentionen i januariavtalet är frågan om utvidgad skattefrihet, en fråga som kan hanteras vid den årliga budgetpropositionen. Alltjämt beskattas solceller över 500 kWH. Några partier har dock, såsom Centerpartiet, förordat full skattefrihet för eget bruk.