Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

SpÄrbarhetskrav #03

Axfoods förslag: Ta bort krav på spårbarhet som inte bidrar till livsmedelssäkerhet för att underlätta donationer till sociala organisationer och på så sätt bidra till minskat matsvinn.

Status: I Jordbruksverket och Livsmedelsverkets handlingsplan från 2018 för minskat matsvinn framförs att tydlig vägledning behövs kring exempelvis

  • datummärkningar
  • kassationer
  • donationer.

Någon svensk vägledning har emellertid inte tagits fram. År 2017 gav däremot EU-kommissionen ut EU:s riktlinjer för livsmedelsdonationer som på grund av coronapandemin kompletterades med bestämmelser för hantering av livsmedelssäkerhet inom detaljhandeln, vilket även omfattar livsmedelsdonationer (2020/C 199/01).

EU-kommissionen samlar EU-ländernas riktlinjer på sin webbplats

För att göra det lättare att dela information om nationell praxis för livsmedelsdonationer offentliggör kommissionen EU-ländernas riktlinjer på sin webbplats. Portugal och Frankrike är två av flera medlemsstater som tagit fram nationella vägledningar för att underlätta livsmedelsdonationer. Livsmedelsverket har på sin hemsida lagt ut en kortare informationstext som hänvisar till EU:s vägledning för donationer.