Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Statsstödsregler #69

Axfoods förslag: Driv frågor om statsstödsregler inom EU för att dessa inte ska utgöra ett hinder för övergången till ett fossilfritt samhälle.

Frågan om EU:s statsstödsregler ingår inte i regeringens livsmedelsstrategi, men näringsdepartementet arbetar fortsatt i den riktningen vad gäller påverkansarbete. På EU-nivå har förutsättningarna för detta bättrats i och med the European Green Deal, den gröna tråd som ska genomsyra Kommissionens femåriga strategiska arbetsprogram. Detta har också resulterat i en EU-översyn av hur statsstödsreglerna tillämpas och då med fokus på att underlätta, i stället för att motverka, samhälleliga hållbarhetssträvanden, där övergång till fossilfritt samhälle utgör en hörnsten i EU:s långsiktiga hållbarhetsansats.

Flera EU-länder har skickat ett yttrande till kommissionen

I maj 2021 skickade den svenska regeringen, tillsammans med fem andra länder, ett yttrande till EU-kommissionen där man önskade att Kommissionen tar fram nya och mer klimatanpassade typer av stöd och avskaffar stöd som är skadliga för klimatet.