Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Sweden Food Arena #40

Axfoods förslag: Satsa långsiktigt på Sweden Food Arena, ett samarbetsforum som främjar en innovativ, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsindustri, för att bidra till innovation och utveckling av svensk hållbar mat med en starkare koppling till de svenska miljömålen.

Status: Regeringen har i mångt och mycket anammat livsmedelsbranschens gemensamma identifiering av forskningsbehov för ökad innovation. Detsamma gäller behovet av signifikanta resurstillskott. Regeringen har också i regleringsbrev till myndigheter som Vinnova med flera tydliggjort att man både har höga forskningsambitioner samt att Sweden Food Arena har en viktig roll i att koordinera och föra fram branschens forskningsbehov, vilket i sin tur påverkar myndigheternas prioriteringar och arbetssätt. Regeringen delfinansierar Sweden Food Arena i en långsiktig satsning till och med 2025.