Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Täckdikning #99

Axfoods förslag: Minska växthusgasutsläppen från jordbruket genom att införa investeringsstöd för att leda bort överskottsvatten genom täckdikning av åkermark för minskade klimatpåverkande utsläpp från större gödselvårdsanläggningar exempelvis genom produktion av biogas.

Status: Nytt förslag från Axfood 2022.