Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Våtmarker och beten #98

Axfoods förslag: Inför investeringsstöd till våtmarker och permanenta beten på organogena jordar (mulljordar), för att återskapa viktig mark och gynna biologisk mångfald.

Status: Nytt förslag från Axfood 2022.