Gå direkt till innehåll

Årsstämma 2022

Axfoods årsstämma 2022 kommer att hållas den 23 mars 2022 i Stockholm.

Samtliga stämmohandlingar inklusive års- och hållbarhetsredovisning kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats senast tre veckor innan stämman. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets huvudkontor och kan sändas per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska skriftligen begära det hos styrelsen via e-post till arsstamma@axfood.se eller per post till Axfood AB, Att: Axfoods Chefsjurist, Solnavägen 4, 113 65 Stockholm. För att kunna inkludera ärendet i kallelsen och årsstämmans dagordning bör förslaget ha inkommit senast den 2 februari 2022.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till valberedning@axfood.se. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt ska förslag vara valberedningen tillhanda i god tid före stämman. Läs mer om valberedningen inför årsstämman 2022 här.