Gå direkt till innehåll

Axfoods årsstämma 2022

Axfoods årsstämma 2022

Axfoods årsstämma 2022 hölls den 23 mars 2022. Med anledning av coronapandemin genomfördes årsstämman enligt ett poströstningsförfarande.

Beslut vid årsstämman

Årsstämman omvalde samtliga föreslagna styrelseledamöter förutom Stina Andersson som avböjt omval samt valde in Sara Öhrvall som ny styrelseledamot. Årsstämman beslutade därutöver bland annat att lämna en utdelning om 7,75 kronor per aktie och att införa ytterligare ett långsiktigt incitamentsprogram. Dessutom bemyndigades styrelsen att besluta om företrädesemission av aktier.

Presentationer

Utöver en inspelning med vd och koncernchef Klas Balkow kunde aktieägarna inför årsstämman ta del av presentationer med vissa andra nyckelpersoner.

Vd-anförande med Klas Balkow