Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Axfoods årsstämma 2023

Axfoods årsstämma 2023

Axfoods årsstämma 2023 hölls den 22 mars 2023 i Stockholm. Styrelsen beslutade att aktieägare även kunde utöva sin rösträtt även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Axfoods bolagsordning.

Årsstämman omvalde samtliga föreslagna styrelseledamöter förutom Christer Åberg som avböjt omval samt valde in Thomas Ekman som ny styrelseledamot. Årsstämman beslutade därutöver bland annat att lämna en utdelning om 8,15 kronor per aktie och att införa ytterligare ett långsiktigt incitamentsprogram.