Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Axfoods årsstämma 2023

Axfoods årsstämma 2023

Axfoods årsstämma 2023 hölls den 22 mars 2023 i Stockholm.

Styrelsen beslutade att aktieägare även kunde utöva sin rösträtt genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Axfoods bolagsordning.

Beslut vid årsstämman

Årsstämman omvalde samtliga föreslagna styrelseledamöter förutom Christer Åberg som avböjt omval samt valde in Thomas Ekman som ny styrelseledamot. Årsstämman beslutade därutöver bland annat att lämna en utdelning om 8,15 kronor per aktie och att införa ytterligare ett långsiktigt incitamentsprogram.

Vd-anförande med Klas Balkow

Rapporter

Axfoods års- och hållbarhetsredovisning 2022 samt Ersättningsrapport 2022 publicerades den 24 februari 2023.