Gå direkt till innehåll

Axfoods årsstämma 2024

Axfoods årsstämma 2024

Axfoods årsstämma 2024 kommer att hållas den 20 mars 2024 i Stockholm. Stämman hålls på Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2. Stämman inleds kl. 17.00, inregistrering börjar kl. 16.00.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Axfoods bolagsordning.

Unde årsstämman närvarar Axfoods koncernledning och är tillgängliga för frågor från aktieägare.

Kallelse och upplägg

Aktieägare som önskar delta i stämman ska (1) vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden framställda aktieboken per tisdagen den 12 mars, och (2) anmäla sig till bolaget enligt anvisningarna alternativt avge en poströst enligt anvisningarna senast torsdagen den 14 mars.

Rapporter

Axfoods års- och hållbarhetsredovisning 2023 publicerades den 23 februari. För att minimera koncernens miljöpåverkan tillgängliggörs års- och hållbarhetsredovisningen precis som tidigare år i enbart digitalt format i stämmolokalen.