Gå direkt till innehåll

Axfoods års- och hållbarhetsredovisning 2022

Här hittar du Axfoods års- och hållbarhetsredovisning 2022 som pdf.

Nyckeltal 2022

73 474

Nettoomsättning, Mkr

3 101

Rörelseresultat, Mkr

4,2%

Rörelsemarginal

11,04

Resultat per aktie före utspädning, kr

Klas Balkow, vd och koncernchef

I en utmanande tid för hushållen har allt fler kommit att uppskatta vårt erbjudande och samtliga våra koncept har utvecklats och stärkt sina marknadspositioner.

Höjdpunkter