Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Axfoods strategi

För att bli ledande inom bra och hållbar mat arbetar Axfood efter en strategi som består av tillväxtfrämjande och effektivitetshöjande prioriteringar.

För att bli ledande inom bra och hållbar mat arbetar Axfood efter en strategi som består av tillväxtfrämjande och effektivitetshöjande prioriteringar.

För att bli ledande inom bra och hållbar mat arbetar vi efter en strategi som består av tillväxtfrämjande och effektivitetshöjande prioriteringar. För att driva tilllväxt utvecklar och erbjuder vi ett prisvärt sortiment av bra och hållbar mat.

Våra matkoncept ska nå kunderna med den bästa kundupplevelsen när och var de vill. Förutom att öka försäljningen i våra befintliga butiker är fortsatt expansion i form av utrullning av e-handel, etablering av nya format och fler butiker centrala delar. En effektiv varuförsörjning är A och O och vi ökar successivt automatiseringsgraden i hela koncernen inom allt från administration och kontor till lager och butik.

Tillväxt, effektivitet och medarbetare

Kultur och kärnvärden

Hållbarhet och samhällsengagemang

 

Tillväxt

Kunderbjudande.png 
Kunderbjudande

Vi ska erbjuda våra kunder ett attraktivt, effektivt, brett och prisvärt sortiment.

Kundmote.png
Kundmöte

Vi ska genom våra varumärken och format tillgodose våra kunders olika behov – oavsett var, när och hur kunden möter oss.

Expansion.png
Expansion

Vi ska växa på nya och befintliga marknader genom etablering av butiker och utveckling av nya segment, kategorier och tjänster.

 

Effektivitet

Varans vag.png
Varans väg

Vi ska driva en hållbar varuförsörjning med hög effektivitet och kvalitet genom hela kedjan

Arbetssatt.png
Arbetssätt

Vi ska utveckla en innovativ, kundorienterad och förändringskraftig organisation där effektivitet och kostnadskontroll är i fokus.

 

Medarbetare

Medarbetare.png
Medarbetare

Vi ska attrahera, rekrytera och utveckla branschens bästa medarbetare.

 

Kultur och kärnvärden

Butiken är vår scen

Alltid prioritera kunden och välkomna förändring

Vi är starkare tillsammans

Hjälpa varandra, visa uppskattning och lita på andras kompetens

Vi utmanar

Leta ständiga förbättringar, visa vägen och ta initiativ

Vi har koll

Prioritera för att hålla hög kvalitet och vara sparsamma med våra resurser

 

Hållbarhet och samhällsengagemang

Bra och hållbar mat är kärnan i vår verksamhet. Att agera hållbart handlar för oss om att se till helheten. Vårt ambition är att tillgodose dagens konsumenters behov utan att äventyra kommande generationers framtid. Allt vi gör genomsyras av omsorg om klimatet, djuren och människorna i produktionen. För att skapa långsiktighet och förutsägbarhet för oss och branschen driver vi frågor som skapar förutsättningar att förenkla för kunderna att välja hållbar och prisvärd mat.