Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

"Vi växer med lönsamhet och investerar för framtiden"

Axfoods vd och koncernchef Klas Balkow reflekterar över verksamhetsåret 2019 där Axfoodfamiljen levererade ett starkt resultat. Innovationskraft och snabba omställningar präglar året som ett tydligt bevis på att Axfood satsar för framtiden.

Foto: Gustav Kaiser

Axfoods vd och koncernchef Klas Balkow reflekterar över verksamhetsåret 2019 där Axfoodfamiljen levererade ett starkt resultat. Innovationskraft och snabba omställningar präglar året som ett tydligt bevis på att Axfood satsar för framtiden.

Vi är i en tid av förändring och för mig har det aldrig varit roligare att vara ledare och få leda en verksamhet som berör så många. Vi har stora möjligheter att påverka i positiv riktning, men vi möter också utmaningar. Våra kunders konsumtionsvanor förändras ständigt vilket för oss innebär att fler innovativa idéer behövs för att möta nuvarande och framtida trender. Därför vässar vi ständigt vårt erbjudande och utvecklar mötet med våra kunder online, i butik och vid hemleverans.

Digitaliseringen är i sig ingen ny drivkraft, men här gäller det att vara nytänkande genom att skapa attraktiva och innovativa sätt att nå såväl våra befintliga som nya kunder. Dessutom har engagemanget för att vi gemensamt ska agera som en positiv förändringskraft med omtanke om vårt klimat, djurens välmående och andra angelägna hållbarhetsfrågor aldrig varit större. Allt detta sammantaget kräver snabb omställning och nya lösningar. För oss som ligger i framkant skapar det även möjligheter att fortsätta växa hållbart över tid.

Genomgående starka prestationer och konkurrenskraftiga koncept

När jag summerar 2019, kan jag med stolthet konstatera att vi har ytterligare ett mycket starkt år bakom oss, med god omsättningstillväxt och förbättrat rörelseresultat. Vår butiksomsättning växte med 6,0 procent samtidigt som dagligvaruhandeln ökade med 3,1 procent. Vår tillväxt inom e-handel uppgick till hela 35 procent vilket ska jämföras med marknadens 22 procent.

Vi har alla kunnat följa Willys enastående utveckling, men det är viktigt att poängtera att alla våra varumärken bidrar till att vi fortsätter att stärka
vår position på marknaden. Den positiva utvecklingen av butiksförsäljningen tyder på att våra koncept och varumärken motsvarar kundernas behov och förväntningar. Jag vill även lyfta fram Axfood Snabbgross som levererar stark tillväxt och markant förbättrat resultat. Vi fortsätter därmed att omsätta insikt till upplevt kundvärde och får löpande kvitto på att våra moderniseringar av butiker och införandet av ett mer datadrivet arbetssätt, där bland annat ökad tillämpning av kundcentriska analyser bidrar till såväl ökad intern effektivitet och produktivitet som en förstärkt kundupplevelse.

Klas Balkow, vd och koncernchef:

Jag ser det som ett styrkebesked att vi har kunnat upprätthålla vår rörelsemarginal från 2018.

Det förbättrade rörelseresultatet om 2 288 Mkr (2 025) drevs av god försäljningstillväxt i jämförbara butiker och en generellt god kostnadskontroll i hela verksamheten. Totalt sett har vi för hela Axfood ännu ett resultat som är det högsta någonsin, och det i en tid då vi har fortsatt våra satsningar för att stärka våra positioner inom alla koncept, samtidigt som vi gör offensiva investeringar i framtida effektivitetsförbättringar och ökad flexibilitet. Dessa framtidssatsningar belastar vår lönsamhet kortsiktigt, men kommer över tid att bidra till fortsatt uthållig lönsam tillväxt. Jag ser det som ett styrkebesked att vi har kunnat upprätthålla vår rörelsemarginal från 2018.

Men det är viktigt att säga att ingen av våra kedjor skulle kunna växa så bra, eller behålla sina låga priser, om inte Dagab och alla andra bakomliggande koncernfunktioner gjorde ett så bra jobb. Med en tydlig samverkan skapar vi skalfördelar och kostnadseffektivitet, vilket även reflekteras i vår affärsmodell i form av ett högt och stabilt kassaflöde. Det visar att vi är starkare tillsammans!

Med det sammanfattar jag utfallet för 2019 med att vi levererar på våra långsiktiga finansiella mål om att växa mer än marknaden, ha en långsiktig rörelsemarginal om minst 4 procent och en soliditet om minst 20 procent vid årets utgång.

All kraft riktad framåt

Även om dagligvaruhandeln är relativt okänslig för konjunktursvängningar riktar vi all kraft på att snabbt svara mot nya kundförväntningar. Att alltid ha ett relevant erbjudande av prisvärd, bra och hållbar mat präglar alla medarbetares vardag i Axfoodfamiljen. Alla våra koncept bidrar till vår framtida tillväxt med sin speciella styrka. Detta avspeglas även i de framtidssatsningar som vi gör i e-handeln och vårt fokus på att utveckla sortimentet och kundmötet i alla kanaler.

Vi fortsätter även att stärka Hemköps marknadsposition samtidigt som vi utvecklar våra yngre koncept. Urban Deli har blivit något av Axfoodfamiljens utvecklingslabb för innovativa, lättillgängliga och hälsosamma måltidslösningar. Apohem fortsätter sin spännande resa med att befästa sin position på en snabbt växande marknad. Och Eurocash går från klarhet till klarhet med sin tydliga nisch i gränshandeln mellan Norge och Sverige.

Klas Balkow, vd och koncernchef:

Det framtida automatiserade logistikcentret i Bålsta blir ett av de största och modernaste i Europa för distribution av livsmedel till såväl butik som e-handel.

En annan viktig förutsättning för fortsatt framgångsrik utveckling är den styrka som vår centrala inköps- och logistikfunktion Dagab innebär. Det framtida automatiserade logistikcentret i Bålsta blir ett av de största och modernaste i Europa för distribution av livsmedel till såväl butik som e-handel och kommer även att leda till ökad produktivitet.

Framtiden är en mer hållbar livsstil

I en tid då allt fler av våra kunder eftersträvar en hållbar livsstil, och medvetenheten om matens påverkan på vår hälsa och miljö ökar, ser vi det som vår uppgift att inspirera och underlätta för kunden att göra mer initierade och medvetna val. Ett av våra mål är att hållbarhetsmärkta varor ska stå för en tredjedel av vår försäljning år 2025. Som ett exempel har vi under året skapat möjligheten för våra kunder på Mat.se att få hjälp med att välja miljösmarta alternativ genom hela köpprocessen och även få tillgång till information om varornas klimatpåverkan i köpögonblicket. Jag tycker att vi har kommit en bra bit på väg, men hållbarhet är ett ständigt pågående arbete och ett område där vår ambition är att vara branschledande.

Våra medarbetare gör skillnad varje dag

Det är min övertygelse att det krävs ett passionerat förhålande till innovation, nytänkande och vilja till förändring för att kunna vara framgångsrik i den snabba förändring som vi upplever i dag. Det gäller både vilken mat och andra varor som vi erbjuder våra kunder, hur vi möter dem i butiker och digitalt
och hur vi samarbetar på smartast möjliga sätt. Tillsammans når vi fler än fyra miljoner kunder varje vecka i fler än 300 egenägda butiker, e-handel och cirka 900 samverkande butiker. Kvaliteten i dessa kundmöten är avgörande för vår framgång. Det är våra medarbetare som möter våra kunder varje dag som gör att vår lojala kundkrets växer och rekommenderar våra koncept till nya kunder.

Att driva ett förändringsarbete i ett mycket högt tempo som omfattar över 10 000 medarbetare över hela Sverige ställer krav på en dynamisk och samspelande koncern. Vi vet att skiftande personligheter, erfarenheter och bakgrunder skapar engagemang och ger fler och bättre nya idéer. När oliktänk kombineras med samverkan i en koncern, när vi kan använda varandras styrkor, vårt entreprenörskap och idérikedom för att vässa matkoncept och för att förbättra kundmötet, då blir det riktigt bra. Jag vill rikta ett stort tack till alla våra medarbetare för deras stora engagemang och enastående prestationer som individer och som lag.

Jag upprepar det jag sa inledningsvis. Att jobba med mat har aldrig varit mer spännande, utmanande eller roligare. Vi ser hur vi genom att erbjuda prisvärd, bra och hållbar mat, på riktigt kan vara en positiv förändringskraft i samhället. Vi kan skapa nya köpmönster, förändra marknadsplatser, inspirera till en hållbar och hälsosam livsstil, prisvärd festmåltid samtidigt som vi förenklar livet i den ibland pressade vardagen. Det är få, om någon, bransch som påverkar vardagen för så många!

Stockholm, februari 2020

Klas Balkow
Vd och koncernchef