Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Axfood går med i Global Deal

11 april 2018

För Axfood är schyssta arbetsvillkor för våra leverantörers anställda ett prioriterat område. Vi har därför länge arbetat för social dialog som ett sätt att se till att principerna om schyssta arbetsvillkor i vår uppförandekod verkligen efterföljs. Att vi nu gått med i Global Deal, ett internationellt samarbete som uppmuntrar arbetsmarknadens parter och länders regeringar till förbättrad dialog kring bra arbetsvillkor, innebär ytterligare ett steg framåt i detta arbete.

För Axfood är schyssta arbetsvillkor för våra leverantörers anställda ett prioriterat område. Vi har därför länge arbetat för social dialog som ett sätt att se till att principerna om schyssta arbetsvillkor i vår uppförandekod verkligen efterföljs. Att vi nu gått med i Global Deal, ett internationellt samarbete som uppmuntrar arbetsmarknadens parter och länders regeringar till förbättrad dialog kring bra arbetsvillkor, innebär ytterligare ett steg framåt i detta arbete.

– Global Deal är ett viktigt verktyg eftersom det ger oss tillgång till ett viktigt nätverk med arbetsmarknadens olika parter över hela världen att utbyta erfarenheter och driva gemensamma frågor med, säger Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood.

Global Deal initierades av statsminister Stefan Löfven hösten 2016. Syftet med satsningen är att väl fungerande relationer på arbetsmarknaden ska bidra till ökad jämlikhet och en ekonomisk utveckling som gynnar såväl arbetare som företag och samhällen. Hittills har ett stort antal regeringar, företag, fackföreningar och andra organisationer anslutit sig.

Global Deal är ingen organisation i vanlig bemärkelse utan består av en deklaration med åtaganden som ska leda till att alla världens länder uppnår två av FN:s globala utvecklingsmål: mål 8 om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt mål 10 om minskad ojämlikhet.

Axfood kommer att identifiera konkreta åtaganden som ligger i linje med partnerskapet i Global Deal. QuizRR WE:s pågående sociala dialog i Kina är ett av flera pågående initiativ som ryms inom ramen för åtagandet i Global Deal.

Kategorier: Hållbarhet Leverantör