Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Axfood stöttar skolprojekt för barn till migrantarbetare i Thailand 

19 januari 2023

Axfood stöttar insatser som drivs av Raks Thai Foundation för att ge barn till migrantarbetare från Kambodja, Myanmar och Laos en mer lekfull och inspirerande utemiljö i skolan. Stödet sker som en del i ett mer omfattande skolprojekt där också Dagabs EMV-leverantörer ”Farm 2 Plate” och GEIA deltar. 

Barn sitter ute och målar

Platsen där utemiljön ska förbättras.

Axfood stöttar insatser som drivs av Raks Thai Foundation för att ge barn till migrantarbetare från Kambodja, Myanmar och Laos en mer lekfull och inspirerande utemiljö i skolan. Stödet sker som en del i ett mer omfattande skolprojekt där också Dagabs EMV-leverantörer ”Farm 2 Plate” och GEIA deltar. 

Genom stödet till Raks Thai Foundation, en organisation som arbetar med samhällsutveckling, bidrar Dagab till att förbättra skolmiljön för barn till migrantarbetare i ett område där en del av våra Spicefield frysta Thai-boxar tillverkas.

Dagab som är Axfoods bolag för sortimentsutveckling, inköp, lager och logistik, tog beslutet att stötta skolan efter ett besök hos Farm 2 Plate som är leverantör till 11 produkter inom Axfoods varumärke Spicefield.  

Efter tidigare revisioner och besök som identifierade flera brister, har leverantören successivt förbättrat arbetsmiljön för migrantarbetare och även investerat i en skola för deras barn. 

– Utöver att uppfylla de krav som vi ställer på goda arbetsvillkor har leverantören visat att de är beredda att göra ytterligare insatser för att förbättra levnadsvillkoren för migrantarbetarnas barn. Detta är ett initiativ som vi också vill vara med och bidra till, säger Lars-Gunnar Edström, inköpare på Dagab, som själv besökt skolan.  

Bättre utemiljö ska bidra till bättre livskvalitet  

Dagab stöttar Raks Thai Foundation och investeringar i en inspirerande utemiljö för barnen. Ny basketplan, fotbollsplan och en yta som kläs i gummi är en del av de förbättringar som är planerade.  

Lars-Gunnar Edström berättar:   

– Jag besökte skolan i samband med att jag var på besök hos Farm 2 Plate. När jag såg hur barnens utemiljö var täckt i sten och grus ville jag att Dagab skulle gå in och stötta skolan för att ge barnen en bättre tillvaro.  

Del av ett större skolprojekt 

Tidigare har Raks Thai Foundation i samarbete med Farm 2 Plate och företaget Geia Food A/S genomfört förbättringar på skolan inom flera olika områden.  

Skolan har fått nya toaletter och handfat, ny lekplats med sittcyklar, gungbrädor och en basketkorg. Utöver detta kommer projektet att finansiera undervisning av en lärare och lunch varje måndag för 200 elever.  

Stöd till organisationer – ger barn till migrantarbetare möjlighet att gå i skolan

Areskog Bjurling Kristina, gruppchef hållbarhet på Dagab, förklarar varför det är viktigt att stötta organisationer som Raks Thai Foundation:

– En majoritet av de anställda i Thailands livsmedelsproduktion är migrantarbetare från Myanmar, Kambodja och Laos. Migrantarbetarna möter många problem på den thailändska arbetsmarknaden. Bland annat finns det oftast inte möjlighet för deras barn att gå i skolan, vilket kan leda till att de sitter ensamma hemma när föräldrarna jobbar.

Mer information om Axfoods arbete med att förbättra arbetsvillkoren hos våra leverantörer 

Dagab ställer höga krav på goda arbetsvillkor för de som arbetar hos bolagets leverantörer. Grunden i arbetet är Axfoods uppförandekod som samtliga leverantörer måste godkänna och följa.  

Axfoods uppförandekod

Den innehåller Axfoods ställningstaganden och krav på efterlevnad av lagar, förhållanden på arbetsplatsen, resursanvändning och påverkan på lokalsamhället, miljö, djuromsorg, etiskt beteende och antikorruption.  

För att säkerställa att inga brister förekommer och att leverantörerna följer Axfoods uppförandekod, genomförs löpande revisioner av leverantörerna. Allvarliga fel måste åtgärdas skyndsamt och om så inte sker kan samarbetet avbrytas.

Kristina Areskog Bjurling: Trots alla utmaningar – det har blivit bättre