Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Medarbetarsupporten firar tio år av att stötta Axfoods anställda

11 oktober 2022

När medarbetare runt om i Axfoodkoncernen behöver svar på frågor som rör deras anställning kan de kontakta Axfoods medarbetarsupport, som har också en viktig roll när nya HR-system och HR-processer ska införas. Nu fyller medarbetarsupporten tio år.

Gruppbild på Axfoods medarbetarsupport

Axfoods medarbetarsupport 2022.

När medarbetare runt om i Axfoodkoncernen behöver svar på frågor som rör deras anställning kan de kontakta Axfoods medarbetarsupport, som har också en viktig roll när nya HR-system och HR-processer ska införas. Nu fyller medarbetarsupporten tio år.

– Medarbetarsupportens huvudsakliga syfte är att vara tillgänglig för medarbetare och chefer vad gäller enklare HR-frågor samt stöd i processer och system. Vi ska frigöra tid för ledare och HR-medarbetare i driften, kvalitetssäkra svaren på HR-frågor samt stödja implementeringen av koncerngemensamma HR-processer, berättar Sara Wilderoth, chef för medarbetarsupporten.

Ett decennium av service till medarbetare, chefer och HR

Det har hänt mycket under det decennium som medarbetarsupporten funnits. I snitt tar medarbetarsupporten nu emot 105 samtal och 170 mail per dag. År 2012 var det i snitt 42 samtal per dag och endast ett tiotal mail. Medarbetarsupportens utbud och erbjudande fortsätter öka i takt med att koncernen växer.

Lovisa, Sara och Angeline

Lovisa Bogdanoff, Sara Wilderoth och Angeline Millqvist på Axfoods medarbetarsupport.

Angeline och Lovisa om vardagen på supporten

I dagsläget jobbar ett tjugotal medarbetare på medarbetarsupporten. Två av dem är Angeline Millqvist och Lovisa Bogdanoff. Angeline har jobbat på supporten sedan 2018 och Lovisa kom in via praktik 2020.

– Det är otroligt utvecklande att jobba på supporten. Det går inte en vecka utan att jag lär mig något nytt. Alla trivs verkligen. Vi har roligt tillsammans och hjälps åt. Det är ett öppet, varmt och prestigelöst klimat. Vi har alltid våra kunder, det vill säga koncernens medarbetare och chefer, i fokus och stöttar varandra för att göra ett bra jobb, säger Angeline.

– Ingen dag är den andre lik och vi har en fantastisk stämning och hjälps åt. Det är en fin kultur som jag inte märkt på andra arbetsplatser jag varit på. Vi är olika individer men funkar bra tillsammans. Vi hjälper varandra, är nyfikna och vill lära oss mer, säger Lovisa.

"Känner stolthet över att jobba på Axfood"

I början arbetade samtliga anställda på medarbetarsupporten brett, men allt eftersom inkommande frågor ökade både på bredden och djupet så blev det nödvändigt med specialisering. Angeline har fördjupat sig inom rekrytering och Lovisa inom masterdata. Medarbetare från supporten har numera ofta en viktig roll när nya HR-system och -processer ska införas.

– I grunden känner jag stolthet över att jobba på Axfood. De tydliga värderingar vi har som styr det dagliga arbetet. Det tillsammans med det öppna och fina klimat vi har på Axfood SSC och den serviceanda vi har på medarbetarsupporten gör att vår avdelning är en arbetsplats att vara stolt över, säger Angeline.

– Jag håller med kring vår kultur och kärnvärden, säger Lovisa. Jag har jobbat på Hemköp Munksjöstaden innan, och det är fint när våra kärnvärden är lika levande på kontoret som i butik. Vi är olika bolag, men det är tydligt att vi har en gemensam grund. Jag är också väldigt stolt över vårt arbete på medarbetarsupporten med otrolig service och bred kunskap som gör att vi kan hjälpa till på många olika sätt.