Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Axfoods årsstämma 2022 digital – och nu över 100 000 aktieägare

23 mars 2022

Den 23 mars äger Axfoods årsstämma rum, där bland annat ett förslag om en företrädesemission lagts fram och ska röstas om. I sammanhanget är det dessutom glädjande att Axfood nu har över 100 000 aktieägare.

Axfoods huvudkontor på Torsplan, Stockholm.

Axfoods huvudkontor på Torsplan, Stockholm. Foto: Gustav Kaiser

Den 23 mars äger Axfoods årsstämma rum, där bland annat ett förslag om en företrädesemission lagts fram och ska röstas om. I sammanhanget är det dessutom glädjande att Axfood nu har över 100 000 aktieägare.

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet för Axfood likväl som för andra aktiebolag. Vid stämman fattas en rad olika beslut, exempelvis väljs bolagsstyrelse och årsredovisningen godkännns.

På grund av pandemin sker Axfoods årsstämma, precis som i fjol, genom poströstning. Alla aktieägare har fått möjlighet att ställa frågor och rösta i förväg.

En tillfällig lag har beslutats av Riksdagen som tillåter genomförande av årsstämmor på distans under 2022. Lagen syftar till att underlätta att hålla bolags- och föreningsstämmor i tider av hög smittspridning av covid-19.

– Planen är att återgå till att hålla en fysisk årsstämma nästa år när det förhoppningsvis inte finns ökad risk för smittspridning av coronaviruset. Årsstämman är ett bra tillfälle för att få träffa aktieägarna och för aktieägarna att få träffa bolaget, säger Linn Lestrup, bolagsjurist på Axfood.

Företrädesemission under våren

Om aktieägarna under årsstämman röstar ja till förslaget planerar Axfood att göra en företrädesemission på 1,5 miljarder kronor under andra kvartalet 2022. Det innebär att man skapar nya aktier i bolaget och att alla befintliga aktieägare har företrädesrätt på att handla dessa.

– Axfood köpte Bergendahls Food förra året, ett stort och viktigt förvärv som vi vill kunna finansiera och samtidigt bibehålla en stark finansiell ställning, Alexander Bergendorf, chef för Investor Relations på Axfood.

Preliminärt kommer ett prospekt kring emissionen publiceras den 29 april som sammanfattar Axfood, affären och vad man investerar i som aktieägare. Under maj kommer emissionen att färdigställas.

Över 100 000 aktieägare

Axfood har varit ett börsnoterat bolag sedan 1997 och under februari månad nådde Axfoodaktien en stor milstolpe med över 100 000 aktieägare. Drygt tre fjärdedelar av ägandet finns i Sverige, men det finns även ett stort intresse utomlands.

– Det är jättekul att det finns ett så stort intresse och att många vill vara med på Axfoods resa. Det är många i Sverige som äger andelar i bolaget och nu kan vi faktiskt säga att Axfood är en folkaktie. Axfood anses vara ett stabilt bolag med starka varumärken, historiskt god avkastning och lönsam tillväxt. Många som investerar i Axfood är ute efter en trygg placering i ett stort bolag som är ambitiöst och vill växa, förklarar Alexander Bergendorf.

Klicka här för mer information om Axfoods årsstämma 2022

Kategorier: Axfoodfamiljen