Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Nu är hälften av Axfoodkoncernens lastbilsflotta grön

22 januari 2020

Med en imponerande fordonsflotta på över 150 lastbilar satsar Dagab, Axfoods inköps- och logistikbolag, allt mer på hållbara drivmedel. Här berättar Krister Kjellström, fordonsansvarig på Dagab, om investeringen i biogaslastbilar och vilka utmaningar som finns längs vägen.

Över hälften av Axfoods lastbilar är nu gröna med möjlighet att köra på hållbara drivmedel.

Med en imponerande fordonsflotta på över 150 lastbilar satsar Dagab, Axfoods inköps- och logistikbolag, allt mer på hållbara drivmedel. Här berättar Krister Kjellström, fordonsansvarig på Dagab, om investeringen i biogaslastbilar och vilka utmaningar som finns längs vägen.

Inom Axfood finns en egen fordonsflotta för att i första hand leverera varor till koncernens butiker. Just transporter är en av verksamhetens största klimatutmaningar, där ett ständigt arbete pågår för minskad miljöpåverkan. För att inte låsas vid en viss fordons- och drivmedelstyp har Axfood valt att arbeta med en mångfald av lastbilar. På så sätt kan koncernen följa med i den snabba utvecklingen istället för att låsa sig vid en enskild lösning.

Under 2019 investerade Dagab i totalt 25 nya lastbilar med möjlighet för hållbara drivmedel. Därmed kan drygt 50 procent av Axfoodkoncernens 153 tunga lastbilar drivas på alternativ till fossila bränslen.

Hej Krister Kjellström, fordonsansvarig på Dagab. Varför satsar vi på gaslastbilar?
— Biogas är ett väldigt bra drivmedel i och med att vi får en koldioxidreduktion på 90 procent jämfört med diesel. Framförallt kan vi köra längre på flytande gas (LBG) med våra fjärrbilar. Det är det som lockar mest. Den komprimerade gasen är också bra där vi kör kortare sträckor. Det är ett bra drivmedel som innebär mindre påfrestning på miljön eftersom det tillverkas av restprodukter.

Finns det några utmaningar med de miljövänliga fordonen?
— De är ganska dyra, men i övrigt uppför de sig som vanliga diesellastbilar. Man kan som chaufför kanske uppleva att flytande gas kan vara lite krångligt att tanka i början, men så är det ofta med sådant som är nytt. Utmaningen just nu är att det finns få pumpstationer i landet. Då vi köpte våra två första bilar med flytande gas 2013 fanns det bara sex pumpar i hela Sverige. Det utökas snabbt nu från dagens 16-17 stationer. Men bristen på pumpar är definitivt den största utmaningen.

Finns det planer på att byta ut fler dieseldrivna lastbilar mot gaslastbilar?
— Ja, sådana planer finns absolut. Den här satsningen kommer fortsätta framöver och andelen diesellastbilar inom koncernen kommer att minska konstant. Gas är en stor del av framtiden, men vi kommer även att fortsätta investera i etanol och elhybrider. Vi ska inte heller glömma RME, en biodiesel som görs av rapsolja. Vi har många lastbilar som kan tankas på RME, men tyvärr är bränslet lite svårt att få tag på för tillfället även om det successivt blir bättre.

Vilka andra miljövänliga drivmedel använder Dagab?
— Vi har nyss sagt okej till att börja tanka HVO igen, ett helt fossilfritt drivmedel. Vi har numera fått tillgång till HVO fri från PFAD, alltså palmolja. Alla våra diesellastbilar kan tanka HVO, men den är tyvärr också svår att få tag på numera på grund av den så kallade reduktionsplikten som infördes 2018. Reduktionsplikten innebär att en viss del av drivmedlet måste bestå av förnyelsebar råvara.

Hur ser du på utvecklingen framåt?
— Det är en spännande tid vi har framför oss. Framför allt kommer det att hända mycket inom el både när det gäller lätta och tunga lastbilar. Vi vill vara en förebild i branschen och kommer att fortsätta investera i en bredd av miljövänliga bilar för att hela tiden ta viktiga klimatsmarta steg framåt mot fossilfria transporter.

Axfoods fordonflotta i siffror

Totalt drygt 150 tunglastbilar:
Biogas: 18 lastbilar (14 st LBG & 4 st CNG)
Etanol: 3 lastbilar
Elhybrid: 3 lastbilar
RME: ca 14 lastbilar (utökas ständigt)
Diesel: 119 lastbilar (varav 53 st kan köras på RME)

Utöver tunglastbilar har Axfoodkoncernen även 125 släpfordon och drygt 125 lätta lastbilar där vi under 2019 investerade i våra tre första biogasdrivna modeller.

Miljövänliga drivmedel

Biogas
Tillverkas genom rötning av avfall från organiskt material, till exempel matrester och avloppsslam. Gasen kan vara komprimerad eller flytande.

RME
En typ av biodiesel gjord på olja från växter (t.ex. raps och solros).

Etanol
En alkohol som tillverkas av cellulosa, spannmål eller sockerrör. E85 innehåller 85 procent etanol och 15 procent bensin.

HVO
Tillverkas av vegetabilisk olja eller animaliska fetter.

Källa: SPBI

Kategorier: Hållbarhet