Gå direkt till innehåll
 • sv
 • The page is not available in English en

Så hanterar vi tungmetaller

12 april 2018

Axfood analyserar och kontrollerar våra egna märkesvaror för att undersöka nivån av tungmetaller. Våra leverantörer är tredjepartscertifierade vilket innebär att de kontrolleras av en oberoende part.

Axfoods solroskärnor och ris är noga kontrollerat.

Axfood analyserar och kontrollerar våra egna märkesvaror för att undersöka nivån av tungmetaller. Våra leverantörer är tredjepartscertifierade vilket innebär att de kontrolleras av en oberoende part.

Axfoods kvalitetsavdelning har ett omfattande egenkontrollprogram där egna märkesvaror kontrolleras och analyseras av ett externt laboratorium. Detta program bygger på riskbedömning vilket innebär att de produkter som säljs inom koncernens butiker kontrolleras med jämna mellanrum. Olika analyser utförs av ett externt laboratorium som köper varorna i butik utan påverkan från Axfood. De analyser som utförs beror på de risker som livsmedlet kan innehålla. Själva syftet är att undersöka en eventuell förekomst av tungmetaller i livsmedelsprodukter.

För tungmetaller genomförs följande analyser:

 • Basmatiris, jasminris och fullkornsris (Garant, Garant eko och Eldorado) kontrolleras för förekomst av arsenik.
 • Matolja, så som solrosolja (Eldorado) kontrolleras för förekomst av kadmium.
 • Matjord (Garant eko) kontrolleras för förekomst av koppar, zink och kadmium.
 • Tonfisk (Eldorado) i konserv kontrolleras för förekomst av kvicksilver.
 • Mjöl (Garant och Garant eko) kontrolleras för förekomst av kadmium
 • Färsk frukt & grönsaker så som apelsiner, citron, sötpotatis och vanlig potatis kontrolleras för förekomst av tungmetaller (samtliga sorter)
 • Solroskärnor (Garant och Eldorado) analyseras av vår leverantör årligen för eventuell förekomst av kadmium, bly och arsenik.
 • Kakao och chokladkakor (Garant, Dazzley) kontrolleras för förekomst av kadmium.
 • Oliver (Garant) kontrolleras för förekomst av kadmium.
 • Riskakor (Garant) kontrolleras för förekomst av arsenik.
 • Äggnuddlar (Eldorado och Spicefield) kontrolleras för förekomst av tungmetaller (samtliga sorter).

Krav på tredjepartscertifiering

Våra leverantörer av egna märkesvaror är tredjepartscertifierade enligt erkända livsmedelssäkerhetsstandarder. Detta innebär att de arbetar enligt höga principer för livsmedelssäkerhet och kvalitet och blir kontrollerade av en oberoende part en gång per år. I själva certifieringen ingår en riskbedömning som varje leverantör ska arbeta med. I praktiken innebär det att leverantörerna utför kontroller både av inkommande råvaror samt av slutprodukten för att säkerställa att de varor som tillverkas till oss håller rätt nivå för livsmedelssäkerhet. Endast leverantörer som är tredjepartscertifierande får tillverka Axfoods egna märkesvaror.

Om en produkt innehåller höga halter av tungmetaller

Axfoods kvalitetsavdelning har rutiner för avvikelsehantering. I de fall analysresultaten visar att en produkt innehåller höga halter av restsubstanser tas omedelbar kontakt med berörd leverantör och en utredning sätts igång. Om produkten innehåller värden som överstiger de gränsvärden som är framtagna av EU-kommissionen stoppas försäljning av berörd artikel. Detta är dock mycket ovanligt. 

Varierad kost och analyser

Livsmedelsverkets rekommenderar en varierad kost för minskning av intaget av kadmium. Vi erbjuder våra konsumenter ett brett sortiment. Utöver detta har vi identifierat de produkter som riskerar att innehålla tungmetaller och kontrollerar dem med jämna mellanrum. Vi har även en tät dialog med våra leverantörer som utför egna analyser både på ingående råvaror och på slutprodukten. På så sätt säkerställer vi varornas innehåll och skapar säkra livsmedel som våra konsumenter kan känna sig trygga med.

Följer forskningen om risker

Vi håller oss uppdaterade genom att vara aktiva i externa nätverk där ny forskning diskuteras. Bland annat deltar vi i akrylnätverket, i Svensk dagligvaruhandels Mat- och hälsoråd samt i SIK:s hälsonätverk. Utöver detta deltar vi på gemensamma möten med Livsmedelsverket där dagligvaruhandeln bjuds in för diskussion kring bland annat nya riskbedömningar och nya direktiv kopplat till livsmedelssäkerhet. 

Kategorier: Hållbarhet