Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Axfood slutför sitt offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Matse Holding

31 januari 2017

Axfood Aktiebolag (publ) (”Axfood”) offentliggjorde den 15 december 2016 ett kontanterbjudande till aktieägarna i Matse Holding AB (publ) (”Matse”) om förvärv av samtliga aktier i Matse (”Erbjudandet”).

Axfood offentliggjorde den 25 januari 2017 att Erbjudandet hade accepterats i sådan utsträckning att Axfood efter fullföljandet av Erbjudandet, tillsammans med aktier som Axfood förvärvat utanför Erbjudandet, kommer att inneha ca 98,8 procent av aktierna i Matse. Axfood förklarade samtidigt att Erbjudandet fullföljs.

Den 30 januari 2017 har Axfood redovisat likvid till de aktieägare som accepterat Erbjudandet. Härigenom har Axfood slutfört Erbjudandet.

Som tidigare meddelats avser Axfood att inleda ett tvångsinlösenförfarande enligt aktiebolagslagen i syfte att förvärva resterande aktier i Matse samt att verka för att Matses aktier avnoteras från Nasdaq First North.

För tidigare information om Erbjudandet se Axfood offentliggör erbjudandehandling avseende sitt offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Matse Holding