Gå direkt till innehåll

Axfood i korthet

Leende medarbetare i butik

Axfood i korthet

Axfood är en av de ledande aktörerna inom dagligvaruhandeln i Sverige och en familj av olika koncept i samverkan.

Varje vecka nås cirka 5 miljoner kunder och kundmöten sker i fler än 300 egenägda butiker, e-handel och drygt 700 samverkande handlarägda butiker. Totalt har Axfood ungefär 13 000 årsanställda och en nettoomsättning om drygt 80 miljarder kronor.

Axfood ska vara en stark samhällskraft som tillsammans med intressenter och beslutsfattare i samhället driver utvecklingen mot en mer hållbar och hälsosam matproduktion och -konsumtion.

Axfoods aktie är noterad på Nasdaq Stockholm och huvudägare är Axel Johnson.

Ungefär 13 000 medarbetare

Vi hade inte varit där vi är idag utan alla våra medarbetare. Att driva ett förändringsarbete i ett högt tempo med ungefär 13 000 medarbetare över hela Sverige ställer krav på en dynamisk och samspelande koncern. Vi vet att olika personligheter, erfarenheter och bakgrunder skapar engagemang och ger fler och bättre nya idéer. När oliktänk kombineras med samverkan i en koncern, när vi kan använda varandras styrkor, vårt entreprenörskap och idérikedom för att vässa matkoncept och för att förbättra kundmötet, kan vi uppnå fantastiska resultat.

Prisvärd, bra och hållbar mat 

I en tid då allt fler kunder eftersträvar en hållbar livsstil, och medvetenheten om matens påverkan på vår hälsa och miljö ökar, ser vi det som vår uppgift att inspirera och underlätta för kunden att göra mer initierade och medvetna val. Genom att ta ansvar för dagens matutbud har vi möjlighet att göra skillnad för framtida generationer. Det är ett ansvar vi vill ta för att vara ledande inom prisvärd, bra och hållbar mat för alla.

Nyckeltal 2023

Nettomomsättning:

81 111 Mkr (73 474)

Rörelseresultat:

3 353 Mkr (3 101)

Rörelsemarginal:

4,1 % (4,2)

Medelantalet anställda:

13 185

Egenägda butiker/handlarägda butiker

337/266

Försäljningsandel hållbarhetsmärkta varor

26,6 %