Gå direkt till innehåll
Leende medarbetare i butik

Axfood i korthet

Axfood är en ledande koncern inom dagligvaruhandeln i Sverige. Vi består av särskiljande och framgångsrika matkoncept som vilar på en tydlig samverkan. Missionen är att möjliggöra en bättre vardag där alla kan dela glädjen för prisvärd, bra och hållbar mat.

En unik bolagsfamilj 

Axfoodkoncernen består av en familj av varumärken och är unik i sitt slag på den svenska marknaden. Här ingår butikskedjorna Willys och Hemköp, liksom Tempo och Handlar’n. Grossistförsäljning sker genom Snabbgross och vårt supportbolag Dagab ansvarar för koncernens produktutveckling, inköp och logistik. I Axfood ingår även Mat.se, Middagsfrid och Urban Deli samt delägda Apohem och Eurocash. 

Över 10 000 medarbetare

Vi hade inte varit där vi är idag utan alla våra medarbetare. Att driva ett förändringsarbete i ett högt tempo med fler än 10 000 medarbetare över hela Sverige ställer krav på en dynamisk och samspelande koncern. Vi vet att olika personligheter, erfarenheter och bakgrunder skapar engagemang och ger fler och bättre nya idéer. När oliktänk kombineras med samverkan i en koncern, när vi kan använda varandras styrkor, vårt entreprenörskap och idérikedom för att vässa matkoncept och för att förbättra kundmötet, kan vi uppnå fantastiska resultat.

Prisvärd, bra och hållbar mat 

I en tid då allt fler kunder eftersträvar en hållbar livsstil, och medvetenheten om matens påverkan på vår hälsa och miljö ökar, ser vi det som vår uppgift att inspirera och underlätta för kunden att göra mer initierade och medvetna val. Genom att ta ansvar för dagens matutbud har vi möjlighet att göra skillnad för framtida generationer. Det är ett ansvar vi vill ta för att vara ledande inom prisvärd, bra och hållbar mat för alla.

Nyckeltal 

  • Axfood är nummer två på den svenska marknaden med en marknadsandel om cirka 20 procent 
  • Axfood har cirka 300 egenägda butiker, e-handel och samverkar med ytterligare cirka 900 butiker
  • Huvudägare är Axel Johnson AB med 50,1 procent av aktierna 
  • Axfood ska vara klimatneutralt 2020. Klimatpåverkan från den egna verksamheten ska minska med 75 procent till 2020 (basår 2009). 
  • 2019 var Axfoods rörelseresultat 2 288 Mkr