Gå direkt till innehåll

Axfood i korthet

Leende medarbetare i butik

Axfood i korthet

Axfood är en ledande koncern inom dagligvaruhandeln i Sverige och näst störst på marknaden med en marknadsandel om cirka 20 procent. Vi består av särskiljande och framgångsrika matkoncept som vilar på en tydlig samverkan. Visionen är att vara ledande inom prisvärd, bra och hållbar mat.

En unik bolagsfamilj 

Axfoodkoncernen består av en familj av varumärken och är unik i sitt slag på den svenska marknaden. Här ingår butikskedjorna Willys och Hemköp, liksom Tempo och Handlar’n. Grossistförsäljning sker genom Snabbgross och vårt supportbolag Dagab ansvarar för koncernens produktutveckling, inköp och logistik. I Axfood ingår även Middagsfrid och Urban Deli samt delägda Apohem, Eurocash, City Gross och Mathem. Huvudägare är Axel Johnson AB med 50,1 procent av aktierna.

Över 12 000 medarbetare

Vi hade inte varit där vi är idag utan alla våra medarbetare. Att driva ett förändringsarbete i ett högt tempo med fler än 12 000 medarbetare över hela Sverige ställer krav på en dynamisk och samspelande koncern. Vi vet att olika personligheter, erfarenheter och bakgrunder skapar engagemang och ger fler och bättre nya idéer. När oliktänk kombineras med samverkan i en koncern, när vi kan använda varandras styrkor, vårt entreprenörskap och idérikedom för att vässa matkoncept och för att förbättra kundmötet, kan vi uppnå fantastiska resultat.

Prisvärd, bra och hållbar mat 

I en tid då allt fler kunder eftersträvar en hållbar livsstil, och medvetenheten om matens påverkan på vår hälsa och miljö ökar, ser vi det som vår uppgift att inspirera och underlätta för kunden att göra mer initierade och medvetna val. Genom att ta ansvar för dagens matutbud har vi möjlighet att göra skillnad för framtida generationer. Det är ett ansvar vi vill ta för att vara ledande inom prisvärd, bra och hållbar mat för alla.

Nyckeltal 2021

Nettomomsättning:

57 891 Mkr (53 696)

Rörelseresultat:

2 704 Mkr (2 510)

Rörelsemarginal:

4,7 (4,7)

Medelantalet anställda:

12 202

Egenägda butiker/samverkande handlarägda butiker

316/~600

Ökning av koncernens e-handelsomsättning

31%

Året då Axfoods egen verksamhet ska ha nettonollutsläpp

2030