Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Fula fiskar eller långsiktig hållbarhet?

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood 26 april 2024

Den 25 april förlorade det svenska räkfisket miljöcertifieringen MSC. Fisket klarar inte längre de krav som ställs på ett långsiktigt hållbart fiske. Fiskare blir oroliga att få svårare att sälja sin fångst eller att få sämre betalt när många butiker inte längre kommer att vilja sälja dem. Det gäller bland annat de butiker som tillhör någon av Axfoods kedjor, som slutade sälja rödlistad fisk och skaldjur för över femton år sedan, om den inte har en miljömärkning.

Bild på Axfoods hållbarhetschef Åsa Domeij

Den 25 april förlorade det svenska räkfisket miljöcertifieringen MSC. Fisket klarar inte längre de krav som ställs på ett långsiktigt hållbart fiske. Fiskare blir oroliga att få svårare att sälja sin fångst eller att få sämre betalt när många butiker inte längre kommer att vilja sälja dem. Det gäller bland annat de butiker som tillhör någon av Axfoods kedjor, som slutade sälja rödlistad fisk och skaldjur för över femton år sedan, om den inte har en miljömärkning.

Trycket på ekosystemen från fisket världen över är hårt, samtidigt som en växande befolkning vill har tillgång till fisk. Nästan alla fiskbestånd är därför fullt utnyttjade eller till och med överutnyttjade. Men om det ska finnas möjligheter att äta fisk och skaldjur i framtiden måste fisketrycket anpassas efter det som är långsiktigt hållbart, med fiskekvoter och förvaltningsplaner som följer den vetenskapliga rådgivningen. Politiken måste orka stå emot när kortsiktiga vinster ställs mot att ta långsiktig miljöhänsyn. Därför behövs certifieringssystem som ställer rimliga krav även när politikerna i olika länder har svårt att komma överens om förvaltning av fiskebestånden.

Det är beklagligt när ett fiske som en gång blivit certifierat förlorar sin certifiering. Inte minst innebär det problem för berörda fiskeföretag på kort sikt. Men när inte fiskeripolitiken svarar upp mot de krav som ställs utifrån vetenskaplig rådgivning blir det den nödvändiga konsekvensen. Ska certifieringar vara trovärdiga för såväl näringslivet som konsumenter måste de fungera. Förhoppningsvis leder det som nu händer till en positiv utveckling med en mer långsiktigt hållbar fiskeförvaltning som får tillbaka certifieringen

Förra året publicerades de Nordiska näringsrekommendationerna (NNR) som tog hänsyn till både hälsa och miljö. Rekommendationerna blev omdebatterade eftersom de förordade en lägre konsumtion av rött kött. Konsumtionen av fisk blev däremot inte alls särskilt uppmärksammad, men är intressant eftersom en konsumtion på 300–450 gram fisk per vecka och person rekommenderades – från hållbart förvaltade bestånd. Det innebär en tydligt ökad konsumtion. Om det framöver ska finnas tillräcklig tillgång till fisk och skaldjur från fisken med en god förvaltning, krävs mycket av fiskeripolitiken.

På väg mot en hållbar fiskeriförvaltning är miljöcertifiering av fisket helt nödvändig för att både vägleda näringslivet, exempelvis dagligvaruhandeln, och enskilda konsumenter. Några genvägar finns inte.

 

Krönikan publicerades i Fri Köpenskap 19 april.

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Om skribenten:

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Åsa Domeij är Axfoods hållbarhetschef och ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi. Tidigare har hon bland annat varit verksam inom SLU och suttit i riksdagen för Miljöpartiet. Hon har bloggat om hållbarhetsfrågor på axfood.se sedan 2009. I bloggen vill Åsa inspirera till mer hållbar matkonsumtion och -produktion. 2021 utsågs hon till en av Sveriges 20 mäktigaste inom hållbarhet av Aktuell Hållbarhet.