5 november 2009

Är certifierad palmolja bättre?

Igår hade WWF pressträff om internationella WWF:s rapport om hur företagen sköter arbetet med palmolja.

Av: Åsa Domeij

WWF tycker inte att man sak bojkotta palmolja utan jobba för en mer hållbar produktion. De menar att palmoljan ger höga skördar per hektar och att det därför är en intressant gröda för att försörja en växande befolkning i världen. En rekommendation som WWF har är att köpa gröna palmoljecertifikat motsvarande den mängd palmolja man använder. Jag berättade tidigare på bloggen att Axfood kommer att göra det för sina egna märkesvaror.

Cecilia undrade om det blir bättre för regnskogen då och vart pengarna som man betalar för certifikaten går. Plantager som är anlagda på regnskogsmark efter november 2005 kan aldrig bli certifierade. Reglerna för certifierad odling handlar bl a om sociala frågor, hänsyn till lokalbefolkningen, kemikaliehantering och markvård. Det går att läsa om vad det innebär på www.rspo.org.

Klimat