9 december 2009

Miljö och ekonomi pekar i samma riktning

I gårdagens Dagens Industri uppmanar VD:arna för de sk BLICC företagen till ett handlingskraftigt klimatavtal

Av: Åsa Domeij

BLICC är ett nätverk för företag där Axfood är medlem som arbetar både för en bättre klimatpolitik och för att stärka sitt eget klimatarbete. Det är viktigt att företagen ser möjligheter i en bra miljöpolitik och arbetar för verkningsfulla klimatåtgärder. Allt för ofta har företag faktiskt agerat bromsklossar när miljöåtgärder diskuterats.

Egentligen underlättar det för näringslivet om det tas ett övergripande ansvar för långsiktiga miljöfrågor. I de fall där det inte görs så blir det företagen som istället måste ta itu med frågorna. Exempel på det är t ex när handeln väljer att inte sälja miljöfarliga produkter fastän de är tillåtna eller som Axfood inte säljer fisk som är rödlistad av WWF trots att den är lagligt fångad. Om Köpenhamnsmötet misslyckas blir ansvaret ännu större hos näringslivet. När det gäller klimatområdet pekar miljöhänsyn och ekonomiska incitament i samma riktning. Energieffektivisering är lönsamt och kommer att bli än mer lönsamt. För det är väl ingen som tror att energi blir billigare oavsett hur det går i Köpenhamn?

Klimat