13 augusti 2009

Nya krav på griskött

De flesta större företag har uppförandekoder som man kan beskriva som krav man ställer på sina leverantörer.

Av: Åsa Domeij

Till allra största delen handlar de om förhållanden för de som arbetar i produktionen som t ex, arbetsmiljö, löner och möjligheter till fackligt arbete. I våras antog Axfood en ny uppförandekod. En av nyheterna är att djurskydd har tagits in i koden. Nu jobbar vi med den praktiska tillämpningen. Finns det produkter som vi inte ska sälja? Finns de särskilda riskländer?

En del djurskyddskrav ställs redan nu. Hemköp och Prisxtra har slutat att sälja burägg av djurskyddsskäl. Gåslever säljs inte längre i några av Axfoods butiker.

Nästa vecka skärper Axfood kraven på det importerade griskött som packas av Axfood. Det handlar om att minska tiden som suggor får vara fixerade. I Sverige är det inte tillåtet att ha fixerade suggor. Men i Danmark, som är det land som säljer mest griskött till Sverige, är det fortfarande tillåtet. Danmark kommer att skärpa kraven för all grisproduktion 2013.

Svenskt