23 december 2009

Oacceptabelt med smärtsamma griskastreringar

I dagens SvD finns det en artikel om att svenska grisar kastreras utan bedövning för att galtlukt ska undvikas. Givetvis är det inte acceptabelt.

Av: Åsa Domeij

Självklart är det smärtsamt för griskultingarna. Frågan har debatterats i rätt många år men det går segt med nya föreskrifter eftersom myndigheterna har varit osäkra på vad som är den bästa lösningen. I en del andra länder har man därför kommit längre än i Sverige.

Bedövning är en lösning men det bästa skulle vara om man helt kunde slippa ett operativt ingrepp. Därför är vaccinering intressant. Jordbruksverket har "Frågor och svar om kastrering på sin hemsida". Där står det om vaccinering: "enligt en informell undersökning från Sveriges Grisföretagare är handeln negativ på grund av rädsla för att osäkerhet om metoden ska leda till minskad konsumtion av griskött". Jag tycker att det låter konstigt. Frågan är hur den sk informella undersökningen har genomförts. De flesta kunder är nog mer angelägna om att undvika metoder som är plågsamma för grisarna.

Svenskt

Klimat