13 juli 2009

Utveckling i rätt riktning!

Ibland kan det nog vara jobbigt att lyssna på miljödebatten. Det är ju så mycket som verkar gå åt fel håll. Riksdagen sätter upp miljömål men i praktiken är det få som uppnås.

Av: Åsa Domeij

Men det är viktigt att också uppmärksamma ljusglimtarna. Om man inte ser att det kan bli förändringar är det svårare att bry sig och engagera sig.

Faktiskt är det så att man kan läsa av förbättringar på miljöområdet i våra butikers fiskdiskar. I början av förra sommaren bestämde sig Axfood för en ny fiskpolicy som handlade om att satsa på mer hållbara fiskdiskar med mer fisk som WWF grönlistat, mer miljömärkt fisk samt helt sluta sälja rödlistad fisk. I sommar kanske du har sett att en del fisk som vi inte sålt det senaste året har kommit tillbaka i fiskdiskarna. Det gäller t ex torsk från Östersjön som inte längre är rödlistad. Förhoppningsvis kan förbättringarna fortsätta men det krävs en ansvarsfull fiskepolitik och konsumtion.

Under det senaste året har också utbudet av miljömärkt fisk, MSC och KRAV, förbättrats i butikerna. Andelen av försäljningen som är miljömärkt har också ökat kraftigt. En personlig favorit som finns i Axfoods frysdiskar är KRAV -märkt sill (Garant). Det blir allt fler fiskarsom blir miljömärkta och därför större valfrihet för alla som vill ta ansvar för sin fiskkonsumtion. Så småningom kanske nästan all fisk som säljs är miljömärkt?

Klimat